Ziekenomroep Oldenzaal

25 jaar Radio Ziekenomroep Oldenzaal  (R.Z.O.)

 14 april 1968  17.30 uur eerste (proef) uitzending op 1ste paasdag.

De personeelsvereniging zag in samenwerking met bestuur en directie van het rooms katholieke ziekenhuis  “ Heil der Kranken”  een lang gekoesterde wens in vervulling gaan: een ziekenomroep. De studio en omroepcel bevonden zich in de hal van het ziekenhuis.

Na de herkenningsmelodie volgde het openingswoord door directrice Zuster Francisca Romana. Hier een ingekorte versie: “ Zojuist hoorde u de omroepster zeggen: Hier is de Radio Zieken Omroep Oldenzaal. Het is mij een groot genoegen als eerste in deze startuitzending het woord tot u te mogen richten”.

“Op de eerste plaats wil ik langs deze weg, namens de directie en al ons personeel, u van harte een zalig Paasfeest, en zover mogelijk is in een ziekenhuis, mooie en prettige dagen toewensen”.  

“Zaterdagmiddag van half vijf tot half zes worden verzoekplaten gedraaid. Aanvragen door patiënten is kosteloos, maar voor personen buiten het ziekenhuis zijn de kosten een kwartje per plaat. Met deze verklaar ik de Radio Zieken Omroep Oldenzaal als gestart zijnde, tot welzijn van velen”. De techniek was in handen van de heren W. in ’t Veld, G.Oolderink en J.Spijker.

 

1 juli 1976 Radio Ziekenomroep Oldenzaal  voor het eerst op “Boeskool is lös”

Met behulp van een portable reportagestudio werden de patiënten van het ziekenhuis op de hoogte gehouden van het gebeuren op de  Boeskool is lös.Vanuit het kantoor van de Twentsche Courant verzorgden ongeveer tien vrijwilligers rechtstreekse reportages, gesprekken met bezoekers en muziek van de optredende artiesten.

Op de foto enkele medewerkers in de studio vlak voor de eerste uitzending

16 november 1978 RZO ook voor bejaardencentra “De Molenkamp” en “De Scholtenhof”.

 Wethouder Gerrit Oosting stelde in de recreatiezaal van “De Molenkamp” , door het opdraaien van een oude pathefoon, de radio-installatie ingebruik.

Hierdoor werd dit bejaardentehuis en die van “De Scholtenhof” rechtstreeks aangesloten op Radio Ziekenomroep Oldenzaal.

Ter gelegenheid van dit heuglijke feit verraste RZO de bewoners met een feestavond. Zo traden leden van de Oldenzaalse Operette vereniging, dansschool Kolmschot, accordeonist Toon Bruns, het huisvrouwenkoor, de Diekmennekes, de Pierewaaiers en conferencier Jan Dokter op.    

Samen slaagden ze er in de aanwezigen in een feestelijke stemming te brengen.

 

9 februari 1980 Eerste uitzending “ RZO op de koffie” vanuit koffiehuis “ Kiek In”. 

De eerste uizending van “RZO op de koffie” stond in het teken van het carnaval. O.a. Prins Johan (Johan Huysmans) en secretaris Herman Siers waren te gast.

Presentator Laurens Spit van de Radio Ziekenomroep Oldenzaal in gesprek met de bezoekers. Het programma wordt elke week op zaterdags van half elf tot één uur uitgezonden.

23 februari 1980 Opening Nieuwe Studio Radio Ziekenomroep Oldenzaal.

Tom Rogier, patiënt van het Oldenzaalse streekziekenhuis, opende de nieuwe studio van Radio Ziekenomroep Oldenzaal.

Onder de belangstellenden waren o.a. de burgemeesters S. Schelberg van Weerselo,  J.Norbart van Denekamp en loco-burgemeester mevrouw Witteveen – Alink van Oldenzaal. Verder waren er veel vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen.

Voorzitter Klaas Brilman liet de geschiedenis van de laatste tien jaar de revue passeren. Hij merkte op dat door hulp van de middenstand, particulieren en het bedrijfsleven  dit allemaal tot stand is gekomen. Namens het stichtingbestuur van het ziekenhuis sprak J.Bossink. die zich kon voorstellen, dat men trots is op hetgeen tot stand is gebracht.

25 augustus 1980 RZO Extra De honderdste geboortedag van Robert Stolz is aanleiding voor Radio Ziekenomroep Oldenzaal om van 9.00 uur tot 10.30 uur muziek uit te zenden van deze laatste grootvorst van de Weense muziek.

September 1980 Bejaardenthuis “ De Mariahof “ ook aangesloten.

4 december 1981 is opgericht: “  Stichting Radio Ziekenomroep Oldenzaal”

 Voorzitter: Klaas Brilman, Secretaris: Johannes Albertus Antonius Steenbeke, Penningmeester: Hendricus Franciscus Hofhuis, Vice-voorzitter: Laurentius Gerhardus Jozef Spit. Leden: Franciscus Joseph Maria Loohuis, Jacob Ernst Westerburger, en Johannes Franciscus Maria de Zeeuw.  

Doel:

Het verzorgen van radio-uitzendingen in

- verpleeginrichtingen

- bejaardencentra

- ten huize van zieken, bejaarden en overige geïnteresseerden.

Tijdens de ledenvergadering van 11 juni 1986 werd besloten tot het opstellen van statuten voor een vereniging middels een notariële akte. 

24 juni 1986 is opgericht: “Omroep Vereniging Oldenzaal” (O.V.O.)

Voorzitter: Albertus Johannes Joseph Maria Freibel

Secretaris: Anna Maria Johanna Koop-Determeyer

Penningmeester Antonius Paulus Kolbrink

Doel: Radio en TV uitzendingen voor, met en waar mogelijk door de Oldenzaalse bevolking.

12 juni 1993 Stichting Radio Ziekenomroep Oldenzaal 25 jaar

Bronnen: site die ik zelf heb gemaakt.