Triple One Koor

Pastoor Boelens van de Drieëenheidskerk verzocht in 1974 Gerard Teders en Gerard Schasfoort om te proberen een jongerenkoor op te richten en dat lukte nog in het zelfde jaar. De kerk had al een dames- heren- en kinderkoor. Leden van het kinderkoor konden nu doorstromen naar het jongerenkoor, dat bekend stond onder de naam JoKo3.

22 oktober 1994: JoKo3 in de Drieëenheidskerk. Het koor bestond toen 20 jaar. copyright fotoarchieftwente.nl 

In de beginjaren gaf het koor acte de présence tijdens katholieke hoogtijdagen, zoals Pinksteren, Pasen, Kerstmis en niet te vergeten de Vormselvieringen.

De leeftijden van de koorleden werde zodanig dat er geen sprake meer kon zijn van een jongerenkoor. Daarom veranderde het koor met het 25 jarig jubileum in 1999 de naam in Triple One.

26 oktober 2014: Het koor bestond 40 jaar. Dat werd gevierd met een optreden in de Drieëenheidkerk.  (foto: Han Schokker)

In 2019 werd de musical Jesus Christ Superstar groots uitgevoerd in de Mariakerk. 

Foto: 4 mei 2022 Robin Hilberink van de Twentsche Courant

in 2022 heeft het koor 77 jaar herdenken en bevrijden gevierd met een gezellig nachtconcert in de Hofkerk, met medewerking van het combo van de st. Jozef harmonie.

Het concert begon 's avonds 0m half elf. Martin Meijerink en Els Olde Monnickhoff vertelden beide een verhaal over de oorlog. Triple One, dat begeleidt werd door een combo, zong liederen als Imagine van John Lennon en na twaalven We will meet again en als uitsmijter Oh Happy Day

Sinds 2023 opereert Triple One als zelfstandig koor, niet meer verbonden aan de Drieëenheidkerk. Het koor wil wel enigszins dienstbaar blijven aan de kerk. Elke eerste zaterdag van de maand zingen ze nog tijdens een dienst in de Mariakerk.

2023: Triple One in kerstsfeer in de Winkelcentrum De Driehoek

Het repertoire van het koor is momenteel zeer veelzijdig. Van kerkelijke liturgische liederen tot Fix You van Coldplay en We are here van Alicia Keys en het koor zingt ook Twentsche liedjes.Tijdens optredens in verzorgingshuizen komen herkenbare liedjes langs. 

Van 4 op 5 mei 2024 geeft Triple One voor de tweede keer een concert in de Hofkerk. 

Het 50-jarig  jubileum viert het koor op 5 en 6 oktober 2024 met een concert in het Thijcollege en een feest voor de leden. (Foto: De glimlach van Oldenzaal)

Bronnen:

Twentsche Courant van 4 mei 2022

www.cultuurmakelaar-oldenzaal.nl

De Glimlach van Oldenzaal van 31 maart 2024