Oldenzaals Mannenkoor

Het "RK Oldenzaals Mannenkoor" is opgericht op 20 april 1947 in café Snijders. 
Aantal leden bij de oprichting 17.

In 1950 viel het koor uiteen in twee afzonderlijke koren: het "Oldenzaals RK Mannenkoor" en het koor "Zanglust", later het RK Mannenkoor Zanglust. Op 1 november 1959 werden beide koren weer herenigd onder de naam “Verenigd Oldenzaals Mannenkoor” (VOM).

9 november 1967: Verenigd Oldenzaals Mannenkoor (VOM) tijdens een optreden in de St. Plechelmusbasiliek. copyright fotoarchieftwente.nl

In november 1970 werd het VOM lid van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond (KNZV). Het koor telde toen 40 leden en in dat jaar werd er medewerking verleend aan het carnavalsgala.

In 1972 werd het zilveren jubileum van het VOM gevierd. Het begon met een nieuwjaarsconcert, uitgifte van een jubileumboekje en een feestweekend, waarin een vaandel werd aangeboden en een jubileumconcert ten gehore werd gebracht.

In 1975 wordt de naam veranderd in "Oldenzaals Mannenkoor (OMK)

Het Oldenzaals Mannenkoor 28 mei 1977 copyright fotoarchieftwente.nl

Op 8 november 1987 vond, in verband met het 40 jarig bestaan, een  jubileumconcert plaats in de Sint Plechelmusbasiliek.

Op 23 en 24 april 1988 organiseerde het OMK het Hanzeatenfestival met deelname van drie Poolse, twee Russische, zestien Duitse en een Nederlands koor.

Op 9 juni 1989 trad het Oldenzaals Mannenkoor op in Polen copyright fotoarchieftwente.nl

Jaarlijks tijdens de dodenherdenking op 4 mei geeft het Oldenzaal Mannenkoor acte de présence.

Zoals hier in 1993 bij het oorlogsmonument op de kruising Spoorstraat met de Prins Bernhardstraat. (foto: copyright fotoarchieftwente.nl )


In april 2002 behaalde het OMK de eerste plaats van de in Rijssen gehouden Overijssels Mannenkoorfestival. In september 2003 eindigde het OMK in de halve finale dat gehouden werd in Zutphen op de tweede plaats. 

Het 60-jarig jubileum in 2007 werd geopend op 14 januari met een Nieuwjaarsconcert in de Hofkerk. Tijdens het jubileumconcert op 22 april werd de cd aangeboden. Van 12 tot en met 14 oktober was er een jubileumreis.

2009: Fotosessie van het Oldenzaals Mannenkoor on het Hulsbeek 

20 april 2022 bestond het koor 75 jaar. 

Door corona heeft het koor de afgelopen jaren amper kunnen functioneren en daarom werd het een jaar later gevierd.

Het 75e bestaansjaar is op zondag 7 januari 2024 feestelijk afgesloten. Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd het eerste exemplaar van het jubileumboek, geschreven door Rijn van Welij,  aangeboden aan burgemeester Patrick Welman.

Bronnen:

www.oldenzaalsmannenkoor.nl

twentsche courant

Fotoarchief Twente

De Glimlach van Oldenzaal week 3-2024