Michgoriushuis

Het Michgoriushuis staat aan de Markstraat 10. De gevel van het Michgoriushuis werd in 1640 gebouwd met opvallende leeuwenkoppen op de trapgevel, welke zijn voorzien van mensentanden.

Onderzoek heeft uitgewezen dat het pand reeds eerder bestond en omstreeks 1530 gebouwd moet zijn en in 1551 werd uitgebreid. Rond 1800 werd het Michgoriushuis bepleisterd.

 

De gebeeldhouwde vleugelstukken op de trappen eindigen in een driezijdig fronton met pijnappelbekroning. De vensters gedekt door driezijdige en gebogen frontons. Aangebouwde vleugel met bakstenen inrijpoort.

Landarts dr. Guillaume J. Landreben Michorius geboren op 13 februari 1799 en op 13 mei 1829  getrouwd met Isabella Joanette Francisca Mollinger waren lange tijd bewoners van dit statige pand. Ze kregen twee kinderen. Dr. G.J. Landreben Michorius werd in 1823 stadsarts te Oldenzaal en stierf in 1869.

Na het overlijden van de stadsarts Michgorius kwam zijn huis in bezit van Gulia Palthe. In 1928 schonk zij het pand aan de Vereniging Oldenzaal der Maatschappij tot Nut van het Algemeen. In de jaren daarna vond de bibliotheek en een kleuterschool er onderdak. In 1971 werd het pand verkocht aan de Stichting Dienstencentrum voor Bejaarden, de voorloper van de latere Stichting Welzijn Ouderen.

Stichting Het Michgoriushuis, opgericht in april 2013, is eigenaar van het pand.  De onderneming Stichting Het Michgoriushuis is actief in de branche Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting gericht op ouderen en gehandicapten. 

Het pand is een rijksmonument.

Jarenlang was Impuls de huurder van het pand, maar heeft  met ingang van 1 januari 2022 de huur opgezegd. Na het vertrek van de welzijnsorganisatie Impuls krijgt het pand met ingang van april 2023 een nieuwe huurder. De naam van het pand aan de Marktstraat is "Het Michgorius Afscheidshuys".  

Er zijn drie opbaarkamers waarin afscheid kan worden genomen van overleden dierbaren, een kantoor, een condoleanceruimte en een tuin aan de achterzijde. 

De Pelgrim 2.0

De Pelgrim 2.0 is gevestigd in een gedeelte van het Michgoriushuis en is onderdeel van de tentoonstelling: "Ritme van het leven". Hier staat het kerkelijk leven, tradities en rituelen centraal. De opening van het nieuwe museum heeft op 30 september 2023 plaatsgevonden. Klik hier voor meer informatie.

Bronnen:

www.michgoriushuis

www.rijksmonumenten.nl

www.genealogieonline.nl

Dagblad Twentsche Courant Tubantia 26 mei 2021 en 6 maart 2023

Hart van Oldenzaal 21 juli 2023

www.uniquitvaartzorg.nl