Koninklijke Oldenzaalse Stoomweverij J.H. Molkenboer jr. 

In 1865 stichtten verschillende Oldenzaalse ondernemers de Oldenzaalse Weverij Maatschappij op. Het bleek geen succes, want in 1872 werd de maatschap geliquideerd  en gekocht door Johannes Hermanus Molkenboer jr. geboren op 15 maart 1845, in Hengelo.

Hij trouwde in 1875 met Freule Hermanna Elisabeth Trip, geboren op 25 oktober 1851 in Harlingen en ze gingen wonen in een nieuw patricierswoning aan de Steenstraat. J.H. Molkenboer overleed in 1892 na een kort ziekbed. Zijn vrouw bleef achter met vier kinderen en op dat moment werkten er 120 mensen in zijn fabriek. Hermanna  Molkenboer nam de leiding van de Maatschappij over en slaagde erin de fabriek tot bloei te brengen.  

Een advertentie in de Zwolse Courant van 1896.

In 1902 verwierf zij voor het bedrijf het predicaat "Koninklijke" en werd de naam aangepast: "Koninklijke Oldenzaalse Stoomweverij" voorheen J.H. Molkenboer Jr.  

Personeelsfoto uit 1906 met alle 137 werknemers. Achter de tafel de beide directeuren Scato en Johan Molkenboer.

Destijds behoorden vrouwen te zorgen voor de kinderen en huishouden, maar Hermanna nam een unieke positie in binnen de verder door mannen gedomineerde wereld  van Twentse ondernemers.

Hermanna was een feministe fabrikante, die scholing voor meisjes belangrijk vond en daarom mochten de meisjes die bij Molkenboer werkten vervolgonderwijs volgen, dat door de Maatschappij werd betaald.  In 1904 werden haar zonen Scato en Hermandus de directeuren van het bedrijf. Hermanus overleed in 1932 en sindsdien is Scato de enige directeur der vennootschap. 

copyright fotoarchieftwente.nl

De Kon. Oldenzaalse Stoomweverij v/h J. H. Molkenboer Jr. is in 1917 de „Holding Company" van de Molkenboer N.V. en de Confectiefabriek „Oldenzaal", beide gevestigd te Oldenzaal. Katoen, linnen, wol en kunstzijde zijn de voornaamste producten van deze ondernemingen, welke voor de binnenlandse markt en voor export (vooral Ned.-lndië) bestemd zijn. — Bij het 50-jarig bestaan van de vennootschap werd een premievrij pensioenfonds voor het personeel gesticht. Voorts heeft Scato Molkenboer tal van maatregelen in het belang van de arbeiders genomen, waardoor hun sociale positie belangrijk verbeterd werd. 

1947 Het 75-jarig jubileum van de Molkenboerfabriek met 46 jubilarissen. Foto in Oud Oldenzaal geplaatst voor Rijn van Wely, die bezig is met het schrijven van een boek over de geschiedenis van Molkenboer.  

De bedrijven werden in de loop der jaren belangrijk uitgebreid en ongeveer 400 medewerkers waren in dienst van de bedrijven.

In 1968 werd de "Koninklijke Oldenzaalse Stoomweverij" gesloten na een fusie met andere textielbedrijven.  

In 1974 viel de fabrieksschoorsteenpijp van H.J. Molkenboer. copyright fotoarchieftwente.nl

Bronnen:

Wikipedia

https://iisg.nl/ondernemers

www.archieven.nl/beeldbank

Boek: Oldenzaal : een eeuw foto's en herinneringen door G.J.J.W.Weustink

Boek: Canon van Oldenzaal

Google afbeeldingen

Glimlach van Oldenzaal week 3-2024