Watervoorziening

Voor consumptie of andere doeleinden werd in het verleden grondwater, ook wel genoemd welwater, met een aker (emmer) uit een waterput geschept . 

In de loop van de 17de eeuw verschenen de eerste waterpompen, bestemd voor gemeenschappelijk gebruik, zoals de was. Het werd ook een ontmoetingsplek voor bewoners. Brouwerijen hadden meestal een eigen pomp. De waterkwaliteit was over het algemeen redelijk.  

In de 19de eeuw kwam de gietijzeren pomp in het dorp en stadbeeld. Zo ook in Oldenzaal.

Stadpomp op de Groote Markt in 1886  ( Foto Hans Lotgerink in Oud Oldenzaal).

Waterpomp op het Plechelmusplein

In 1925 verdween de laatste Oldenzaalse welwaterpomp aan de Hofmeijerstraat

Door bevriezing van de waterleidingen werd in 1929 als noodoplossing gebruik gemaakt van de pomp, zoals hier in de Molenstraat.

Nog een foto uit 1929. Op de hoek Tulpstraat-Bentinckstraat brengen paarden tanks met water voor distributie. 

1 oktober 1981 Commissaris van de Koningin Mr. Niers stelt de stadspomp in werking

En het blijft een mooi plaatje

Eind negentiende eeuw werd op grote schaal waterleidingen aangelegd.

Daar was een watertoren voor nodig

De watertoren van Paleis Soestdijk is gebouwd rond 1680 en hiermee de oudste watertoren van Nederland. Deze toren voorzag de fonteinen van het paleis van water. Momenteel is er horeca gevestigd. De watertoren van Den Helder was de eerste watertoren van Nederland die deel uitmaakte van het drinkwaterdistributienetwerk en werd gebouwd in 1856.

De watertoren van Oldenzaal is gebouwd in 1905 en ontworpen door J.P. Hazeu. De toren is 31,7 meter hoog en het waterreservoir heeft een inhoud van 250 m³.

Omdat er brokstenen van de toren viel is de bovenkant in 2003 verwijderd. 

Nederland telde circa 260 watertorens. Daarvan zijn er nu nog ongeveer 170 over, waarvan de helft nog in gebruik. Veel anderen kregen een nieuwe bestemming, zoals woning of restaurant.

Een tijdlang werd de watertoren ook gebruikt voor het centrale antenne systeem.

In het begin was gas-, elektriciteit- en watervoorziening een taak van de gemeente.  In 1985 verkocht de gemeente deze voorzieningen aan energiebedrijf Cogas, die op haar beurt de watervoorziening doorverkocht aan Overijsselse Waterleiding Maatschappij.

watertoren in 2006

Ook de watertoren van Oldenzaal is in 2006 geschikt gemaakt om in te wonen,  In de kop zijn momenteel vier verdiepingen, er is een lift en een stalen wenteltrap.

De functie van watertorens is vaak overgenomen door een regelsysteem met frequentiegeregelde pompen.

Bronnen:

Boek: Kleurrijk Oldenzaal "Het Palthe-huis van R.A. Olde Dubbelink

www.uitinoldenzaal.nl

Wikipedia

Boekje: Oldenzaal in oude ansichten deel e1 en 2

Maak jouw eigen website met JouwWeb