Dancing Roord - Rouwhorst

Op de hoek Tulpstraat - Ootmarsumsestraat staat een pand waarin vroeger café Bos was gevestigd. 

Het pand werd overgenomen door de familie Roord, die het drastisch verbouwde.

De grote zaal was uitstekend geschikt voor grote gezelschappen. Menig bruiloftsfeest is er gehouden, maar ook werd er na een begrafenis of crematie "geloof gehouden" , zoals men dat toen noemde, de mogelijkheid om de nabestaanden te condoleren na een kopje koffie met cake.

Verenigingen wisten restaurant/café Roord te vinden. De carnavalsvereniging De Kadolstermennekes maakte het tot hun residentie. De vereniging vierde hun vele activiteiten bij Roord, zoals de gala-avonden en de drie doale carnavalsdagen.

Een advertentie voor het carnaval bij Roord in maandblad Twente Post nummer 1 januari 1968.

De autoloze zondag was op 4 november 1973, dus zou deze advertentie voor zondag 11 november 1973 moeten zijn.

Links: Gerrit en Wiena Roord en rechts Herman en Rini Davina

Foto uit 1983 van de Ootmarsumsestraat met links cafe' restaurant Roord. (copyright  fotoarchieftwente.nl ).

Maar ook ander carnavalsverenigingen gebruikte zaal Roord voor hun activiteiten zoals de poster uit 2014 van carnavalsvereniging De Glasboazers laat zien.

Optreden van The Tremeloes in 1992 tijdens het festival Oldenzaal Muzikaal.                       (copyright: fotoarchieftwente.nl ) 

In de Kloosterstraat was de slagerij van Wim en Marietje Rouwhorst gevestigd en in de Boterstraat de dansschool van David Simons. 

Dansschool Simons (copyright fotoarhieftwente.nl)

De beste leerlingen van dansschool Simons waren ongetwijfeld broer en zus Rob en Ragonda Rouwhorst, zoon en dochter van Wim en Marietje. (copyright fotoarchieftwente.nl)

Slagerij Rouwhorst aan de Kloosterstraat copyright fotoarchieftwente.nl)

Toen David Simons het pand verkocht zag Wim zijn kans schoon, verkocht de  slagerij aan de Kloosterstraat en kocht het pand waarin Rob en Ragonda de dansschool voortzetten.

Jaren later stopte de familie Roord met haar horeca activiteiten en  verkocht het pand aan Wim en Marietje Rouwhorst.

Het pand aan de Ootmarsumsestraat was uitermate geschikt voor dansschool Rouwhorst.

Ragonda en Rob Rouwhorst namen het initiatief om ouderen in de gelegenheid te stellen  te dansen. Rumba, Mambo, Wals, Veleta en ook de Tango werden gedanst.

Zoals op de posters te zien, was er altijd wat bij Rouwhorst te beleven. 

Wim, Marietje, Rob en Ragonda verkochten in 2019 hun partycentrum aan Molln Willem Vastgoed BV, een groep ondernemers met een hart voor Oldenzaal. Molln Willem is de bijnaam van het vroegere café Roord, de voorloper van Rouwhorst. Overigens blijft de naam van het partycentrum gehandhaafd. De nieuwe investeerders vinden dat Oldenzaal een grote feestzaal verdient.

Een van de investeerders motiveert de aankoop als volgt: "Rouwhorst is al sinds jaar en dag de locatie voor de grote feesten en gala’s van de Kadolstermennekes. De groep ondernemers die het pand heeft gekocht hebben allemaal een Kadolsterhart, en het idee is ontstaan in de bus tijdens een carnavalsuitje. Maar laat duidelijk zijn: dit doen we  voor Oldenzaal en carnaval is daar slechts een onderdeel van. De vereniging staat hier ook volledig buiten. In het centrum is er buiten Rouwhorst geen grote zaal voor rouw, trouw en feesten. Dáár doen we het voor en zonder winstbejag.”

Bronnen:

Dagblad Twentsche Courant Tubantia 25-7-2019

Foto's o.a. Google afbeeldingen en facebook Oude Oldenzaal.

Maak jouw eigen website met JouwWeb