Plechelmus

Plechelmus, een Ier,  was monnik, missionaris en bisschop. Plechelmus reisde rond het midden van de achtste eeuw naar het Europese vasteland. Hij werkte tussen 751 en 768 als missionaris vanuit de kloosters in Prüm en Echternach. Vandaar uit trok hij naar het Noorden. Plechelmus is sinds 954 patroon van de kapittelkerk van Oldenzaal  (momenteel de Sint-Plechelmusbasiliek geheten), een kerk die hij vermoedelijk rond het jaar 765 zelf had gesticht en bij die gelegenheid wijdde aan de heilige Silvester. Plechelmus is in het klooster te Sint Odiliënberg bij Roermond op 15 juli 734 gestorven en nadien begraven.

Balderik, bisschop van Utrecht van 918 tot 975, verklaarde Sint Plechelmus heilig en deze bisschop bracht een gedeelte van de relikwieën van Plechelmus over naar de huidige St. Plechelmusbasiliek.

In 2004 is het 1050-jarig jubileum gevierd van de Sint-Plechelmusparochie  te Oldenzaal. De feestdag van Plechelmus is volgens de kerkelijke kalender op zijn sterfdag, 15 juli, maar wordt jaarlijks plechtig gevierd op de zaterdag en zondag voorafgaand aan de laatste week van het schooljaar van het basisonderwijs. 

Tijdens het Plechelmusfeest wordt zijn borstbeeld met een rondgang  om de kerk  en door het middenschip naar het altaar gebracht, waarbij het Plechelmuslied wordt gezongen.

(foto Carlo ter Ellen 1983)

Lied: Plechelmuslied


O Plechelmus, o wil u ontfermen,
O Plechelmus, bid voor ons!
O Plechelmus, o wil ons beschermen
Heil’ge Vader, zegen ons!
Sla uwe blikken zo lieflijk, zo teder
Op uwe kind’ren uit ’t hemelrijk neder;
O Plechelmus, bid voor ons!
Heil’ge Vader, zie op ons!
O Plechelmus, in deugden verheven,
O Plechelmus, bid voor ons
O Plechelmus, o let op ons streven,
Heil’ge Vader, zie op ons!
Help ons de mensen beminnen en achten
Doe ons de liefde van Jezus betrachten
O Plechelmus, bid voor ons!
Heilige Vader, zegen ons.
O Plechelmus, verkrijg ons genade,
O Plechelmus, bid voor ons!
O Plechelmus, bewaar ons voor schade
Heil’ge Vader, wees met ons!
Machtige vriend van de Hemelse Vader,
Wees onze helper, beschermer en vader;
O Plechelmus, bid voor ons!
Heilige vader, wees met ons.
Wij verzoeken u vriendelijk

In 1955 schonk de Oldenzaalse gemeenschap bovenstaande bronzen standbeeld van St. Plechelmus als dank voor de bescherming tijdens de oorlogsjaren.

Zondag 16 juli 2023 wordt het Plechelmusfeest gevierd.

Bronnen:

Boekje: rondje Plechelmus uitgave Tourist info

Boek: Canon van Oldenzaal

Wikipedia

Google afbeeldingen 

Maak jouw eigen website met JouwWeb