Willem Vleertman

Kopergravure van Willem Vleertman te zien in Palhe-huis museum.

Willem Vleertman leefde van 1658-1742. Hij werd op 1 augustus 1658 in Oldenzaal geboren als zoon van Frans Vleertman en Mette van Grande. Zijn ouders overleden op jonge leeftijd en Willem ging als veertienjarige in militaire dienst. Hij maakte snel promotie en werd in 1691 bevorderd tot kaptein. Het bijzondere aan Willem Vleertman was dat hij in hoge kringen een graag geziene gast was.  

Koning Willem III

Willem Vleertman:

- in 1672 treed hij  in dienst van het leger.

- In 1673 maakte hij de eerste keer belegeringen mee van de steden Naarden en Bonn. Er zullen vele belegeringen en innames volgen.

- hij klimt in korte tijd op tot officier van het leger  

- Na de vrede van Münster in 1678 vestigde hij zich als suikerbakkersknecht in Amsterdam.

- In 1681 trouwt hij met de 21-jarige Rebecca Beuns.

- In 1686 helpt hij Hertog van Celle met de afbraak van de aanvalswerken bij Hamburg.

- In 1688 was hij koerier voor stadhouder koning Willem III en zorgde dat de koning, die  ook koning van Engeland en Ierland was, op de hoogte bleef wat er in die landen gebeurde. 

- Verbeterd in 1689 de postdienst tussen de Nederlanden en Wenen.

- Richt in 1691 de postdienst tussen Maastricht en Brussel en tussen Aken en Keulen op.

- Gaat in 1692 naar Wenen en Istanboel om te bemiddelen inzake de oorlog tussen Porte en Duitsland.

- Hij maakt in 1697 en 1698 een reis door Zuid-Europa met de zoon van de burgemeester van Amsterdam.

- Wordt in 1701 belast met de inspectie van de doorsnijding van de Waal bij Pannerden.

- Wordt in Amsterdam in 1701 aangesteld  als sluiswachter van de Oudekolksluis.

- Trekt van 1702 tot 1717 met zijn leger weer op tegen de Fransen in de Spaanse Successieoorlog, met als belangrijkste moment de slag bij Hochstadt in 1704.

- Hij werd door de Staten van Holland beloond met de hoogste militaire onderscheiding van de Nederlanden.

- Eind 1717 werd met succes zijn kennis ingeroepen om een overstroming van Amsterdam te voorkomen.

- In 1728 werd hij benoemd als sluiswachter van de Haarlemmermeersluis, dat  hij tot zijn dood bleef.

- In 1730 maakte hij een einde aan de Amsterdamse huizenoproer.

- Op 23 april 1742 overleed de geboren Oldenzaler, Willem Vleertman. 

In 1993 werd in Oldenzaal een straat naar hem genoemd.

Bronnen:

Wikipedia

Boek: Canon van Oldenzaal

Artikel van Willy Ahlers in Blad "Ons Oldenzaal" van december 2006

Maak jouw eigen website met JouwWeb