Solexclub Oldenzaal

Solex was een Frans bedrijf dat bekend is geworden door de rijwielen met hulpmotor, die tussen 1946 en 1988 werden geproduceerd.  Het bekendst werd een kleine bromfiets met een motorblokje dat via een wrijvingswiel het voorwiel aandrijft. Het rijwiel was populair bij ouderen en in de jaren 1960 vooral bij meisjes.

In Nederland wordt de Solex tegenwoordig meer als recreatie in tourclub verband gebruikt dan als vervoermiddel. Zo werd in Oldenzaal op 6 november 2006 de Solesclub Oldenzaal opgericht.  De club organiseert regelmatig activiteiten, dat merendeel bestaat uit rondritten. 

In 2011 bestond de club vijf  jaar en in dat kader werd een expositie gehouden in stadstheater De Bond met de mooiste solexfoto's van o.a. Michel Snijders de hoffotograaf van Solexclub Oldenzaal en fotojournalisten van de Twentsche Courant Tubantia 

De Solexclub gaf acte de présence op 3 april 2022 tijdens de Oldtimerdag, waar Sint Plechelmus hun in de gaten hield. (foto: M.Boudewijn Lahaye)

En waren ze te gast op 26 september 2002 op de Weerselose Markt.

Bronnen:
Oldenzaal Journaal 24-10-2011

Wikipedia

Hart van Nederland

Foto's: Google afbeeldingen, Boudewijn Lahaye en Michel Snijders