EHBO vereniging Sint Plechelmus

EHBO'ers kunnen zich aansluiten bij een lokale EHBO-vereniging of Rode Kruisvereniging. Deze verenigingen kunnen zijn aangesloten bij koepelorganisaties. Nederland kent enkele grote koepelorganisaties voor EHBO.

De Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken (KNV EHBO) is een EHBO-koepelorganisatie, waarbij ongeveer 550 verenigingen zijn aangesloten. De KNV EHBO werd in 1893 opgericht door dr. C.B. Tilanus jr en ontving in 1953 het prediv=caatKoninklijk. In aantal leden is het de grootste EHBO-organisatie in Nederland. De aangesloten verenigingen heten allen: "Afdeling plus plaatsnaam van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken". Wie lid is van een plaatselijke EHBO-vereniging, is ook automatisch lid van de KNV EHBO.

 

De Nationale Bond voor EHBO is een koepelorganisatie waarbij ongeveer 300 plaatselijke EHBO-verenigingen zijn aangesloten. De Nationale Bond werd in 1949 (de tijd van de verzuiling) opgericht onder de naam Katholieke Nationale Bond voor EHBO en is sterk gelieerd aan het Rode Kruis. Sinds 1991 is het predicaat Katholieke komen te vervallen. In 2000 richtte de KNV EHBO en de Nationale Bond voor EHBO gezamenlijk de Federatie Nederlandse EHBO (FNE) op. In 2005 werd duidelijk dat een fusie geen kans van slagen had en gingen beide organisaties weer autonoom verder.

EHBO'ers) verlenen eerste hulp bij levensbedreigende stoornissen zoals in de  ademhaling, het bewustzijn en bij shock.

Daarnaast kunnen ze plaatselijk letsel behandelen en deskundige hulp alarmeren of het slachtoffer doorverwijzen naar huisarts of SEH. 

Enige methoden en handelingen die hierbij gebruikt worden zijn onder andere:

 • Zorgen voor de veiligheid van eerstehulpverleners en omstanders;

 • Verplaatsen van het slachtoffer bij gevaar, eventueel met de noodvervoersgreep van Rautek 

 • Goede alarmering bij de 112-alarmcentrale;

 • Benaderen van het slachtoffer (indicatie van bewustzijn);

 • Fixeren van het hoofd bij wervelletsels;

 • Openen en openhouden van de lucht/ ademweg; 

 • Zo nodig toepassen van de  handgreep van  Heimlich  bij verslikking;

 • Controleren van de ademhaling;

 • Zo nodig stabiele zijligging;

 • Zo nodig reanimatie bij ademhalingsstilstand;

 • Stelpen van ernstige bloedingen;

 • Handelingen bij shock;

 • Vaststellen van het bewustzijnsniveau: De mogelijkheden zijn: bij kennis, verminderd bewustzijn, bewusteloos, diep bewusteloos;

 • Verlenen van eerste hulp bij flauwte, epilepsie, suikerziekte en beroerte;

 • Voorkomen van afkoelen van slachtoffers;

 • Warm houden van slachtoffers met koudeletsel.

 • Verbinden van verschillende wonden;

 • Geven van eerste hulp bij andere (kleine) letsels;

 • Bewaking van een slachtoffer;

 • Overdragen van een slachtoffer aan deskundige hulp.

EHBO Oldenzaal

Kleurenfoto in het Hulsbeek van 7-7-1985 gemaakt door George Nusmeijer van de Twentsche Courant en van 18-7-1977 gemaakt door Jan Kienhuis.

Hier zien we Harry Ophuis op de markt. Zijn winkel stond op de Hoek Poortstraat - Bisschopstraat- Oostwal. Op de gevel van zijn winkel stond : Eet Haring Bij Ophuis" (EHBO).

(foto Jan Kienhuis 11-10-1986)

Bronnen:

Wikipedia

Google afbeeldingen