Voormalig Badhuis Steenstraat

In het begin werd er niet gemengd gezwommen. Boven de deuren van de voorgevel waren de teksten "Ingang mannen" en "Ingang vrouwen" aangebracht. foto: gemeentearchief.

Op 22 juni 1920 stelde textielfabrikant H.P.Gelderman Dzn. een bedrag van 100.000,- gulden beschikbaar voor de bouw van een overdekte bad- en zweminrichting.

Dit bedrag werd, samen het saldo, 104.000,- gulden, van het uit 1916 daterende "Reservefonds ten behoeve der Arbeiders"  ondergebracht in de op 4 oktober 1920 opgerichte "Stichting voor Ontwikkeling en Ontspanning" (S.O.S.).

De Stichting stelde zich ten doel "de bevordering en ontwikkeling, zowel geestelijk als lichamelijk  van de Nederlandse bevolking, speciaal die van Oldenzaal en omstreken en het scheppen van gelegenheid tot geestelijke en lichamelijke ontspanning".

Zij beoogde dit doel te bereiken door o.a. het stichten van bad- en zwemplaatsen en het aanmoedigen van het gebruik ervan. 

 

De hoge naoorlogse bouwprijzen leidden tot een tijdelijk uitstel, maar in 1923 vond de aanbesteding plaats. Architect was Karel Muller uit Amsterdam en het gebouw heeft dan ook de kenmerken van de Amsterdamse School, terug te vinden in de gemetselde hekpijlers. Aannemer was G. Lemmink uit Enschede. Tot 1915 was op de deze grond de Blauwververij gevestigd, dat in 1922 gedeeltelijk is gesloopt. Het niet gesloopte gedeelte is nog jarenlang door muziekvereniging" Semper Crescendo" als repetitieruimte gebruikt. Op 4 april 1925 werd het badhuis in gebruik genomen. Op 6 oktober 1925 werd de Oldenzaalse Zwem- en Poloclub (OZ&PC) opgericht.

 

Als men het zwembad binnenkwam, stond in het midden de balie/ kassa. Op de begaande grond bevonden zich de stort- en kuipbaden. Er waren elf kuipbaden, één luxe bad en zeventien douchebaden beschikbaar. Er stond een beeldje, een kinderfiguur uit wit materiaal, bij de trap die naar het zwembassin leidde. 

foto rechts uit het boek Kleurrijk Oldenzaal 

Het beeld is gemaakt in 1906 door de Italiaanse beeldhouwer J.Rispal

Het badhuis stond op de hoek Steenstraat - Nieuwstraat. Vlak naast het badhuis werd een woning gebouwd voor de badmeester. De markantste badmeester is ongetwijfeld de heer Bram de Groot. Hij heeft op zijn eigen wijze heel veel Oldenzalers de zwemkunst bij gebracht. 

De afmeting van het bassin was 25 x 9,5 meter. Als je de trap afging kwam je in het ondiepe en achter het koord was het diepe. Links en rechts kleedhokjes. foto: fotoarchieftwente,nl

Achterin aan de korte zijde in het midden de hoge "toren" en twee langere planken op de hoeken. Bovenin hangen de doelen voor waterpolo.

Deze foto is genomen van de andere kant. Achter het hek zijn de douchhokjes.

De badmeesters Paul van Amelsfoort en Bram de Groot (Foto Harrie Oude Elferink in Oud Oldenzaal)

In die tijd waren de huizen nog niet voorzien van een badkamer met badkuip of douche dus maakten veel Oldenzalers tenminste eenmaal per week de gang naar het badhuis.

 

Op de foto van januari 1970 is te zien dat de teksten boven de deuren zijn veranderd.

"Ingang Vrouwen"  is gewijzigd in  "Ingang Sauna".

"Ingang Mannen" is veranderd in "ingang badinrichting".   

Ondanks vele protesten werd het badhuis in 1980 gesloopt.

Bronnen:

Boek: Bestemming Semarang

Ons Oldenzaal: jaargang 1 nummer 3 artikel van H.C.J. Wullink

Foto's: site: oud Oldenzaal, Gemeentearchief 

Boek: Kleurrijk Oldenzaal door R.A. Olde Dubbelink

Boek: Oldenzaal Een eeuw foto's en herinneringen door G.J.J.W.Weustink