Carmel College Lyceumstraat

Met de sluiting van het progymnasium in 1890 was er in Oldenzaal geen voortgezet onderwijs meer als voorbereiding voor de universiteit.

G.H.P. Bloemen, lid van Gedeputeerde Staten en de latere burgemeester van Oldenzaal, fabrikant Ten Bos uit Almelo, pastoor Knuif uit Denekamp en rector Metternich van het seminarie te Zenderen  kwamen met het voorstel een lyceum te stichten met een HBS-afdeling A en B en een gymnasium α en β in Oldenzaal. 

Om de officiële erkenning voor het lyceum van de minister van OK&W te verkrijgen, onderhielden vooral G.H.P. Bloemen en pater Titus Brandsma nauwe contacten met kamerleden, ministers, inspecteurs en de aartsbisschop. Zij stuurden brieven en vroegen audiënties aan bij Zijne Excellentie. Aan het eind van het eerste schooljaar, 8 juli 1924, kwam tenslotte het officiële stuk waarin bij Koninklijk Besluit de afdeling gymnasium van het lyceum werd erkend.

In 1926 was de nieuwbouw van het scholencomplex met bijbehorende kapel aan de Lyceumstraat klaar, een ontwerp van architect J. Zwanikken uit Nijmegen. 

De ramen werden ontworpen door de Oldenzaalse glazenier Jan Schoenaker.

Opening Carmel Lyceum in 1927 met burgemeester Vos de Wael en pater Brandsma (foto: Museum het Palthehuis.

De eerste leraren van het Carmel Lyceum waren paters Carmelieten die in het naastgelegen klooster woonden. 

Een bijzondere Carmeliet

Pater prof. dr. Titus Brandsma (1881-1942) had zich bijzonder ingespannen voor de komst van het Carmellyceum in Oldenzaal. Hij had gestudeerd in Rome en hij was doctor in de wijsbegeerte en hoogleraar in Nijmegen. Hij voelde zich maatschappelijk zeer betrokken bij de emancipatie van de katholieken. 

In Oldenzaal is er een straat, dicht bij het Carmel Lyceum, naar hem genoemd.

Omdat hij opkwam voor de persvrijheid tijdens de Duitse bezetting, werd hij gevangen genomen en gedeporteerd naar het concentratiekamp Dachau. Daar is hij 26 juli 1942 overleden. In 1985 werd hij als martelaar door paus Johannes Paulus II zalig verklaard.

De Tweede Wereldoorlog

In 1941 werd de school door de Duitsers gevorderd. Binnen twee dagen moest het gebouw ontruimd worden. Gelukkig vond men met behulp van burgemeester Bloemen en bereidwillige burgers ruimte voor de zestien klassen in een pas gebouwde school aan de Kruisstraat. Er werd een noodrooster opgesteld met ingekorte lessen van 40 minuten, 's morgens van 9-13 uur voor de onderbouw en 's middags van 14-18 uur voor de bovenbouw.

De school is nu onderdeel van de Stichting Carmelcollege, een katholiek onderwijsconglomeraat. De school heeft enkele vestigingen in Oldenzaal, namelijk aan de Potskampstraat, de Lyceumstraat, De Thij en praktijkonderwijs aan de Leliestraat. Verder zijn er vestigingen in Losser en Denekamp.

 

2023: Honderd jaar Carmel College Lyceumstraat

Foto: Twentsche Courant

Op 22 september 2023 wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst op het stadhuis het boek "100 jaar Carmel, kennis is maar de helft" gepresenteerd.  Leerlingen van de drie locaties,, Lyceumstraat, De Thij en Potskampstraat hebben met behulp van de vakgroep Culturele Kunstzinnige Vorming een kunstwerk gemaakt, dat een plek krijgt in de hal van het stadhuis. 

De jubileumcommissie vanaf links: Maaike Arends, Marjolein Wolbers en Marieke Kienhuis 

Foto Carlo Ter Ellen

De jubileumcommissie heeft voor 22 september 2023 een reünie georganiseerd voor het 100-jarig Carmel aan de Lyceumstraat, de 75-jarig VMBO-school aan de Potskampstraat en het 50-jarig voormalig Thij-college.  Het zal een feest worden met de nodige anekdotes en ophalen van herinneringen met klasgenoten en collega's van toen.  

Bekende oud leerlingen:

 Max van den Berg, politicus, Commissaris van de Koningin in de provincie Groningen 

 Gert-Jan Dröge, TV-maker en presentator, journalist, schrijver 

 Henk Kamp, politicus, minister van Economische Zaken (Carmellyceum)

 Jan Marijnissen, politicus, voorzitter van de SP (Carmellyceum)

 Moniek Nijhuis, zwemster 

 Tanja Nijmeijer, lid van de FARC

 Greet van der Veen, waterpolospeelster

Bronnen:

Wikipedia

www.twentscarmelcollege.nl

Canon van Nederland/Overijssel/Oldenzaal

Foto's: Wikipedia  en Google afbeeldingen 

Twentsche Courant Tubantia van 17 juli 2023

Maak jouw eigen website met JouwWeb