Jeu de Boules,

Bij jeu de boules is het de bedoeling de metalen ballen zo dicht mogelijk bij een klein houten balletje (but) te werpen.  De startafstand tot het but mag variëren van 6 tot 10 meter. Het spel wordt doorgaans gespeeld op een ondergrond van verhard zand of (grof) grint. In Frankrijk kent de sport de grootste populariteit, met 350.000 bondsleden en ongeveer 17 miljoen vrijetijdsspelers. Jeu de boules wordt in Frankrijk, met name in de Provence veel gespeeld op grote pleinen in steden en dorpen. Deze pleinen zijn vaak voorzien van speciale lichtmasten om spelen in de avond mogelijk te maken.

De Oldenzaalse Jeu de Boules vereniging is opgericht in mei 1986. De eerste wedstrijden werden gespeeld op het terrein naast de manege van het Twents Ruiter Centrum op het Hulsbeek.
In dit zelfde jaar wordt O.J.B.V. lid van de Nederlands Jeu de Boules Bond (N.J.B.B.). Eind 1989 verhuisde de vereniging naar de huidige locatie aan de Vondellaan. Het ledenaantal groeide toen snel. De ene uitbreiding volgde op de andere en nu heeft de O.J.B.V. een buitengewoon fraai en groot speelveld, met verlichting en een mooi gezellig clubhuis.

De vereniging telt thans 100 leden, inclusief een groep licht verstandelijk en lichamelijk gehandicapten. Voor deze groep wordt elk jaar een toernooi georganiseerd en wel het Klavertje Vier Toernooi. 

Bronnen:

www.ojbv.nl

wikipedia