Rotary

De eerste lokale Rotaryserviceclub, zoals ze voluit heten, werd op 23 februari 1905 opgericht in Chicago, Verenigde Staten door Paul Percy Harris (19 april 1868 - 27 januari 1947).

Paul Harris

De naam Rotary komt van roteren. Het principe dat alle functies tijdelijk worden vervuld. In het begin rouleerden ook de wekelijkse bijeenkomsten over de kantoren van de deelnemers.

Een beeld in Fuengirola, Spanje, met daarin verwerkt het embleem van de Rotary International

Leden worden aangespoord zich bezig te houden met vijf hoofdactiviteiten:

  • het ondersteunen van goede doelen.

  • het functioneren van de eigen club.

  • de relaties met gelijkgestemden internationaal.

  • de toepassing van ethische principes binnen de eigen beroepsgroep.

  • het via de jeugdprogramma's van Rotary jonge mensen kansen te bieden zich te ontplooien.

De eerste Nederlandse club werd in 1923 te Amsterdam opgericht. In 2020 telde Nederland ruim 500 clubs en 16.000 leden.

Rotary Club Oldenzaal

13-10-1974 Tijdens een feestelijke bijeenkomst van serviceclubs uit de gehele regio is in de hal van het Oldenzaalse stadhuis de Rotary Club Oldenzaal officieel geïnstalleerd. Daartoe reikte districtsgouverneur ir. Van der Vegt het charter uit aan voorzitter M. Bron van de nieuwe Oldenzaalse afdeling, die is ontstaan middels een afsplitsing van de clubs Enschede-Noord en Ootmarsum.

1 december 1993 Bestuursvoorzitter van de Rotary club biedt cheque aan voor welzijn ouderen in hotel het landhuis. Links wethouder Tijdhof van Oldenzaal (foto: Jan Kienhuis)

De Rotary Club Oldenzaal heeft haar projectactiviteiten en fundraising ondergebracht in de Stichting Community Service Rotaryclub Oldenzaal. Alle activiteiten die de leden verrichten in het kader van fundraising zijn daarmee gescheiden van de overige activiteiten die de vereniging uitoefent. Uiteraard betreft dit ook de financiële kant van de activiteiten.

Het doel van de stichting is gelden en fondsen te verwerven om zodoende vanuit de Rotaryclub Oldenzaal charitatieve, culturele, wetenschappelijke alsmede het algemeen nut beogende doelstellingen financieel te ondersteunen.

De stichting organiseert jaarlijks activiteiten welke tot doel hebben fondsen te werven voor de realisatie van de doelstelling. De laatste jaren zijn deze o.a.:

Rotary Streetsoccer toernooi voor de basisscholen in Oldenzaal en directe omgeving.

Fair Play Prijs 2023

Het toernooi van 2023 zit er weer op! Alle 1200 kinderen en hun begeleiders: Bedankt! Jullie hebben er twee mooie weken van gemaakt. Tot volgend jaar! Maandag 27 mei t/m vrijdag 7 juni 2024

Rotary Witte Winterwandeling

In 2017 organiseerde de Rotary voor de tiende keer de Witte Winterwandeling. De zes kilometer lange wandeling ging in verband met de slechte gesteldheid van de paden uitsluitend over verharde wegen. De kracht van de wandeling was de optredens onderweg. Tanfana, de Godin van de Vruchtbaarheid, deelde onderweg hapjes uit. Verder traden de Oldenzaalse Brass Band Cool Cabbage, stadsdichter Dennis Kamst,  theatergroep Encore en het orkest van De Losserhof, genaamd Rintintin op. Met erwtensoep in hotel het Landhuis werd het evenement afgesloten.

De opbrengst van de wandeling was bestemd voor de Voedselbank. De deelnemers namen houdbare levensmiddelen. Rotary Club Oldenzaal verdubbelde de opbrengst.

Maar Rotary doet meer, zoals het in actie komen tegen polio, waarvan met name kinderen in landen met een slechte gezondheidszorg het slachtoffer worden. De 2500 tulpenbollen die langs de Vondellaan in november 2022 gepland werden door de leden van de Rotary leverde 1250 euro op. 7300 kinderen kunnen hierdoor een vaccinatie krijgen.

Jongerenafdeling van de Rotary heet Rotaract

Rotaract Oldenzaal is de club voor studerende en werkende jongeren tussen de 18 en 35 jaar. Doel van de club is:

  • Een bijdrage leveren aan de maatschappij.

  • Zelfontplooiing door het organiseren van activiteiten

  • Gezelligheid

Elk jaar organiseert de Rotaract Oldenzaal de Boeskool Rally door het prachtige Twente. Het geld wat wordt ingezameld met dit evenement wordt ieder jaar aan een ander (Twents) goed doel geschonken. In 2023 was het goede doel de Zorgboerderij stal de Jufferbeek. Sinds 1999 is de Zorgboerderij stal de Jufferbeek gevestigd in Oldenzaal aan de Jufferbeekweg. Ze bieden dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een niet aangeboren hersenafwijking.

Ook zetten de leden zich in om op andere manieren onze maatschappij mooier te maken, zoals vrijwilligerswerk bij verschillende goede doelen. Het hele jaar door worden er verschillende activiteiten georganiseerd met als hoogtepunten het Nieuwjaars Running Dinner, het Zeilweekend, de Rotaract Barbecue en het Nationale Rotaract Gala.

Rotary Districts Gouverneur Wim Gerards (links) en Robbert Nijhuis, voorzitter van de Club Oldenzaal reikten als blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet voor de Rotary Club Oldenzaal op 4 januari 2023 de Paul Harris Fellow onderscheiding uit aan Henk Hekman.  

Bronnen:

Wikipedia

https://www.rotary.nl-oldenzaal

www.rotarystreetsoccer.nl

Facebook van streetsoccer en boeskoolralley

Twentsche Courant Tubantia van 14-12-2017 en 5-1-2023