Johannes Apollonius Ort

Johannes Apollonius Ort werd geboren op 2 mei 1842 te Woudrichem en overleed op 8 februari 1908 te Den Haag. Hij werkte als instructeur aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda en was kolonel-commandant van het 1ste regiment huzaren. Zijn  zuster Apollonia (A.W.C.)  trad in het huwelijk met Diederich Gelderman (1840-1907). In zijn vrije tijd hield J.A. Ort zich bezig met de oudheidkunde , met name het zorgvuldig ontgraven van urnen en andere oudheden. Hij logeerde vaak bij zijn zwager Diederich en zijn zus Apollonia in Oldenzaal.   

Tijdens zijn aanwezigheid ging hij in de omgeving van Oldenzaal op zoek naar oudheden.

Hij was één  van de eerste archeologen die het bestaan van grafvelden op de Thij opmerkte en er diverse urnen vond. In totaal heeft hij er zo'n 29 urnen gevonden, die na zijn dood in bezit kwamen van zijn zwager en zus en hun zoon Philippus Johan Gelderman, die in 1929 en 1932 een deel van de collectie aan het Palthe-museum schonk.  

In 1895 vond Johannes Ort een mooi gepolijste urn uit de vroege IJzertijd. Te bezichtigen in het Palthe museum. Pas in 1947 werden er opgravingen gedaan in het grafveld "De Thy" en in 1975 in het grafveld "De Zandhorst". Meer dan dertig kringgreppelgraven en grafheuvels werden gelokaliseerd. 

Na zijn pensioen schreef Oort een boek over de oudheidkunde, waarbij de geschiedenis van Oldenzaal een belangrijke plaats innam.

Bronnen:

Magazine Ons Oldenzaal van maart 2006 artikel van Ruud Olde Dubbelink

www.Geneologieonline.nl

https://transisalania.blogspot.nl