Ben (B.A.A.) Engelbertink

Bernardus Albertus Antonius (B.A.A.) Engelbertink werd geboren op 26 juli 1902 in Lemselo en overleed op 18 april 1971 te Oldenzaal. Na de lagere school ging hij naar de R.K. Kweekschool Sint Ludgerus te Hilversum en behaalde zijn onderwijsakte. Vervolgens behaalde hij de akte land- en tuinbouwkunde en de hoofdakte. Ben was onderwijzer in Hilversum, Wageningen, Bornerbroek en Oldenzaal en in 1927 werd hij benoemd tot hoofdonderwijzer in Groot Agelo.

De landbouwschool in Oldenzaal copyright fptoarchieftwente.nl

In 1930 opende hij de nieuwe RK Lagere Landbouwschool in Oldenzaal, waarvan hij directeur werd. Ben bleef naast zijn werk studeren behaalde de diploma’s MO Staatshuishoudkunde en Statistiek en MO Staatsinrichting en werd in 1941 leraar staatswetenschappen aan de RK MTS te Enschede. Maar hij keerde in 1943 naar Oldenzaal terug als leraar aan de RK Middelbare Landbouwschool.

Politiek

Hij richtte voor 1940 een jongerenafdeling van de Katholieke Volkspartij op. In juni 1946 werd hij gekozen in de Provinciale Staten van Overijssel en oktober van het zelfde jaar kwam hij in de Tweede Kamer.

KVP fractie in de Tweede Kamer. Ben derde van links was woordvoerder Landbouw

Engelbertink was een harde werker en had tal van functies:

- voorzitter Katholieke Sociale Academie Enschede

- voorzitter RK-HTS Hengelo

- voorzitter Nederlandse Bond van Besturen van Katholieke scholen voor beroepsonderwijs

- secretaris ABTB (Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond),

- voorzitter Grondkamer te Overijssel,

- lid Commissie van Overleg voor de wegen

- voorzitter Curatorium van het Bonifatius Instituut in Twente

- lid actiecomité Technische Hogeschool Twente  

B.A.A. Engelbertink zit bijna 25 jaar in de Tweede Kamer en de Provinciale Staten.

Voor al zijn verdiensten werd Ben geridderd in de orde van de Nederlandse Leeuw en Ridder in de orde van de H. Gregorius de Grote. In Oldenzaal is er een straat naar hem vernoemd.

Bronnen:

www.wieiswieinoverijssel.nl

Wikipedia

Google afbeeldingen