Humanitas onder dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Voorzieningen in Oldenzaal zijn:

Inloop

Laagdrempelige voorziening waar bezoekers binnen kunnen lopen voor een kop koffie en een praatje. Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd en zijn er begeleiders aanwezig voor een luisterend oor en het beantwoorden van vragen.

Talentontwikkeling

In deze voorziening kunnen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt deelnemen aan diverse activiteiten in de vorm van leer-werktrajecten. Deelnemers kunnen in samenwerking met de begeleiding eigen vaardigheden en interesses ontwikkelen om zo te komen tot arbeid, scholing en/ of vrijwilligerswerk.

Beschermd Wonen Modulair
Bij het Beschermd Wonen Modulair zorgt Humanitas Onder Dak een beschermde woonomgeving op één van hun woonlocaties. Daarnaast is er de nodige begeleiding middels een persoonlijk begeleider.

Voor jongeren die nog wat hulp nodig hebben voordat ze op zichzelf kunnen gaan wonen, wil Humanitas Onder Dak dit jaar (2022)  een Trainingshuis openen in leegstaande woningen aan de Huurnestraat en Tijgaardenstraat in Oldenzaal.  Het Trainingshuis in Oldenzaal, een nieuw concept voor deze regio, is niet de eerste activiteit van Humanitas in Oldenzaal. Met ‘De Steenpoort’ aan de Tulpstraat beschikt de organisatie al langer over een laagdrempelige voorziening, waar bezoekers terecht kunnen voor een praatje en een kop koffie. 

Beschermd Wonen Modulair
Bij het Beschermd Wonen Modulair krijg je van Humanitas Onder Dak een beschermde woonomgeving aangeboden op één van onze woonlocaties. Daarnaast Humanitas de nodige begeleiding middels een persoonlijk begeleider.

Housing First
Bij Housing First word je eerst in een woning geplaatst zonder dat er vooraf aan allerlei voorwaarden (bijvoorbeeld clean zijn) moet worden voldaan.

Ambulante Woonbegeleiding
Een voorziening voor mensen die zelfstandig wonen en enkel begeleiding wensen bij zaken die niet of niet geheel zelfstandig verlopen.

Bronnen:

https://humanitasonderdak.nl

Dagblad Tubantia 19-9-2021

Maak jouw eigen website met JouwWeb