Antoniuskerk

Rooms katholieke parochiekerk Sint Antonius van Padua.

De heilige Antonius van Padua.
De heilige Antonius van Padua werd in 1195 als Fernando Martin geboren te Lissabon. Op vijftienjarige leeftijd ging hij theologie studeren te Coïmbra en werd daar in 1220 tot priester gewijd.

Toen hij vernam dat vijf Franciscaanse minderbroeders als missionarissen in Marokko de marteldood waren gestorven, werd hij door het ideaal gegrepen ook het evangelie te gaan brengen. Hij vertrok naar Marokko. Een malaria-aanval dwong hem echter naar Portugal terug te keren. Maar een hevige storm sloeg het schip uit de koers en het leed schipbreuk, waardoor hij  op het eiland Sicilië aan land kwam. Vandaar trok hij naar Assisi, waar hij kennis maakte met de heilige eenvoud en armoede van St. Franciscus. Op last van Franciscus trok hij rond in Italië en Zuid-Frankrijk om onder het volk het geloof te verkondigen. Hij stichtte op zijn vele rondreizen theologische scholen, o.a. in Padua en Bologna, en doceerde ook theologie voor zijn medebroeders.

Als wonderdoener en predikant bij leven al populair, stierf hij in 1231, zesendertig jaar oud ,te Padua. Nog geen jaar later werd hij door paus Gregorius IX heilig verklaard. Paus Pius XII verhief hem in 1946 tenslotte tot kerkleraar.

foto uit 1977 Kruispunt Berkstraat-Steenstraat-Beatrixstraat- Spoorstraat met rechts de supermarkt van Albert Heijn en op de achtergrond de Antoniuskerk.

De pastorie van de Antoniuskerk.

De Sint Antoniuskerk is een neogotische kerk ontworpen door de Oldenzaalse architect K.L. Croonen en werd op 30 mei 1912 ingewijd. De kerk is gebouwd als een driebeukige kruisbasiliek. Het was de tweede kerk in Oldenzaal. Het is een bakstenen gebouw gedekt met leien.

Binnen bevinden zich wandschilderingen, waaronder de kruiswegstaties, en fresco's van de Nijmeegse kunstenaar Gerard van Geffen. In 1912 schonk burgemeester Vos de Wael het tabernakel en een achthoekig granieten doopvont voorzien van een koperen deksel met de vier evangelisten. Van de Oldenzaalse kunstenaar Jan Schoenaker is er een beschilderde lijst aan een icoon boven het Maria-altaar. In 1923 werd het kerkorgel in gebruik genomen. De grote kroonluchter boven het liturgisch centrum is van 1992 en is vervaardigd door de firma AGI te Almelo.

Boven achter in de kerk is de zangzolder  met  het vijflichtvenster aan de voorgevel. Vanwege zijn architectonische- en cultuurhistorische waarde is de parochiekerk in 1999 aangewezen als rijksmonument. In 2008 leek de toekomst van de kerk onzeker door een fusieplan van de vijf Oldenzaalse parochies.  

Maar uiteindelijk is de kerk gerestaureerd en in september 2010 feestelijk opnieuw in gebruik genomen. Maar door teruglopend kerkbezoek werd de kerk en pastorie in 2019 verkocht.

Bronnen:

https://www.antoniuskerk-oldenzaal.nl

https://reliwiki.nl

Wikipedia

Afbeeldingen: Google afbeeldingen