Plechelmusbasiliek 

Luchtfoto 2005 "Ons Oldenzaal" uitgave 2005

Omstreeks 1180 was de huidige romaanse kruiskerk, opgetrokken uit Bentheimer zandstenen, gereed.  De zandstenen werden los op elkaar gestapeld en zijn later gevoegd. Van deze kerk zijn uit die tijd het middenschip, noordbeuk, noordertransept en een koortravee over. In de Plechelmuskerk zijn het middenschip en de zijbeuken gescheiden door bogen gedragen door zuilen en pijlers. De driebeuken worden overwelfd met kruisgewelven. Waarschijnlijk is door een hevige brand de romaanse zuidvleugel beschadigd en tussen 1481 en 1500 vervangen door een koor en zuidbeuk in gotische stijl. Het zuidtransept ging hierbij op in de nieuwe zijbeuk en verloor de topgevel.

Maria altaar

Vanaf 1633 tot 1810 werd het kerkgebouw gebruikt door de protestantse gemeenschap. Na een bezoek in 1809 van koning Lodewijk Napoleon werd de Plechelmuskerk weer teruggeven aan de katholieken. Er waren verschillende restauraties nodig om het achterstallige onderhoud weg te werken. Onder leiding van architect Jos Cuypers verdween tussen 1891 en 1900 de Latijnse school boven de noordbeuk en liet hij de bepleistering en beschildering weghakken zodat de Bentheimer zandsteen van alle muren en pijlers in de kerk weer te zien waren. Op 13 mei 1950 werd aan de kerk bij besluit van Paus Pius XII de eretitel basiliek oftewel basilica minor verleend. Dat is zichtbaar door de aanwezigheid van de baldakijn en klokje aan weerszijden van het altaar. Per Koninklijk Besluit van 17 maart 2009 werd het wapen verleend aan de basiliek.

 

baldakijn

klokje

                                                                                    wapen

De preekstoel werd in 1947 in de basiliek geplaatst. Een prachtig houtsnijwerk uit Westfalen met helemaal bovenop aartsengel Michael in gevecht met de draak en rondom de kuip de vier evangelisten.  Rechts de doopvont met een afbeelding van Johannes de Doper. 

Jarenlang is Jan Muller koster geweest van de Plechelmusbasiliek ( Foto: Miriam Muller in Oud Oldenzaal)

Een van de vele gebrandschilderde ramen gemaakt door de glazenier Jan Schoenaker en de veertien tellende kruiswegstaties, die de lijdensweg van Jezus vanaf het paleis van Pontius Pilatus tot en met zijn begrafenis afbeelden. 

Bronnen:

Boekje: Rondje Plechelmus uitgave Tourist info

Boek: Canon van Oldenzaal

Wikipedia

Google afbeeldingen

Maak jouw eigen website met JouwWeb