Monseigneur Kistemaker

Johannes Fredericus Antonius Kistemaker werd op 22 augustus 1813 in Oldenzaal geboren en overleed op 23 november 1883 in het Andreashospitaal van de Zusters van Utrecht.

Hij liep de Oldenzaalse scholen door en studeerde aan Latijnse School in Oldenzaal. De Latijnse school in Oldenzaal was een zijbeuk van de Sint Plechelmuskerk en had vier onderwijzers en was groter dan de andere scholen in de omtrek, waar meestal maar één onderwijzer was. De Latijnse school was de vooropleiding voor een universitaire studie en duurde meestal 4 jaar.

In 1828 vertrok hij als priesterstudent naar Huis Bergh te 's-Heerenberg  waar van 1799 tot 1842 een grootseminarie gevestigd was. In 1837 wordt hij tot priester gewijd en reist af naar Curaçao. In 1843 wordt hij pastoor op Sint Eustatius, waar 459 protestanten, 4 katholieken , 5 joden en 1648 "heidenen" woonden. 

In 1845 heeft pastoor Kistemaker een huis gekocht dat dienst deed als kerk en pastorie. Inmiddels was het aantal katholieken gegroeid naar 150.

In 1852 wordt hij door Paus Pius de negende tot provicarus benoemd en in 1857 vertrekt hij weer als Apostolische vicaris van Curaçao. In 1855 kreeg Kistemaker de verantwoordelijkheid voor de missie op de drie bovenwindse eilanden.

In 1857 werd hij pastoor van de Basiliek Santa Ana van Otrobanda (Curaçao).

Op 28 augustus 1860 werd J.F.A. Kistemaker in Rijssenberg tot bisschop gewijd en werd daarna plechtig in Oldenzaal onthaald, de inwoners hielden een fakkeltocht.

Hij bedankte iedereen, ook de niet-katholieken en als tastbare herinnering schonk hij zijn geboortestad een gedenkpomp met o.a. de vertaalde tekst "niet mijn wil geschiede doch de Uwe"".  Hij ging weer naar Curaçao maar in 1865 nam hij afscheid, om gezondheidsreden, van zijn gelovigen. 

Op 5 oktober 1866 ging Monseigneur Kistemaker met emeritaat en nam zijn intrek in het karmelietenklooster in Zenderen.

Op 23 november  1883 is hij gestorven en begraven op de rooms katholieke begraafplaats in Zenderen, waar zijn graf nog te zien is.

Bronnen:

Wikipedia

Maandblad "Ons Oldenzaal" maart 2006 tekst: Jan Mistrate Haarhuis

Afbeeldingen: Google afbeeldingen