Drieëenheidskerk en K.L. Croonen, architect

Door de noordelijke stadsuitbreiding in de jaren twintig van de 20ste eeuw, was het voor de katholieke geloofsgemeenschap noodzakelijk dat er een derde kerk bijkwam in Oldenzaal. Na de Sint Plechelmusbasiliek en de Sint Antoniuskerk werd in 1927 de derde parochie gesticht.  Bouwpastoor was de Culemburgse kapelaan F. Stokman,

De naam van de kerk werd Allerheiligste Drievuldigheid beter bekend als de Dreëenheiskerk. In 1930 werd de kerk ingewijd door Mgr. J.H.G. Jansen, aartsbisschop van Utrecht. 

Architect van de kerk is Wolter te Riele, geassisteerd door de Oldenzaalse architect Karel Croonen. De Drieëenheidskerk is een driebeukige basilicale kerk met brede beuken en door middel van een koepel verhoogd priesterkoor, dat door twee zijtorens en aan drie zijden door veelhoekige absiden geflankeerd wordt. Het middenschip is voorzien van smalle loopgangen tussen binnen en buitenmuur. 

Karel Lodewijk Croonen

Hij werd geboren in Oldenzaal op 15 december 1877 en overleed 11 januari 1930, het jaar waarin de Drieëenheidskerk in gebruik werd genomen.

Croonen liep stage bij Pierre Cuypers in Amsterdam en was een tijdgenoot van de eveneens in Twente werkzame architect Karel Muller.

Croonen  ontwierp in 1912 de Sint-Antoniuskerk en rond 1917 het ziekenhuis Heil der Kranken. 

Van zijn tekentafel kwamen ook woonhuizen en scholen, zoals de nog bestaande z.g. "armenhuisjes" aan de Hofmeierstraat, de arbeiderswoningen aan de Bleekstraat  en de  Rooms-katholieke jongensschool en meisjesschool Koningin des Vredes (nu Fanciscusschool). 

De oorspronkelijk ontworpen westtoren is wegens geldgebrek niet afgebouwd.

De gebrandschilderde ramen, gemaakt door de Oldenzaalse glazenier H. Schoenaker, zijn in de jaren vijftig aangebracht.

Wegens het afnemend kerkbezoek werd de toekomst van de Drieëenheidskerk tamelijk onzeker en op 1 januari 2016 is er de laatste kerkdienst gehouden. 

Op 15 maart 2021 gaat het bisdom Utrecht officieel akkoord dat de kerk aan de Kruisstraat aan de eredienst wordt onttrokken.

Op maandag 24 mei 2021, tweede Pinksterdag, vindt de laatste eucharistieviering plaats. Aan het einde van de viering is er een bijzondere processie. De kunstschatten, zoals het kruis, de monstrans en het grote liedboek worden naar buiten gedragen en per auto overgebracht naar de Plechelmusbasiliek.

Inmiddels had zich al een projectontwikkelaar gemeld en na de toestemming van het bisdom kon de koop doorgaan. Ook het college van burgemeester en wethouders is positief over het plan van de projectontwikkelaar om in het kerkgebouw twaalf appartemeten onder te brengen en zal medewerking verlenen aan de benodigde wijziging van het bestemmingsplan. 

Maak jouw eigen website met JouwWeb