Mariakerk

De Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming (Mariakerk) staat aan de Burg. Wallerstraat. De kerk is ontworpen door de Enschedese architect A. Sluijmer en gebouwd door het aannemingsbedrijf G. Vos uit Oldenzaal. 

Eerste steenlegging 

Op 15 oktober 1953 werd gestart met de bouwwerkzaamheden en werd vlak voor Kerstmis, 22 december 1954, ingewijd door deken I.H. van den Berg. Op 15 juli 1955 werd de kerk door de aartsbisschop van Utrecht Monseigneur Affrink geconsacreerd.

De communiebanken het altaarkruis, kandelaren en godslamp werd vervaardigd en geleverd door Harry de Groot uit Utrecht.

De gebrandschilderde ramen zijn vervaardigd door de schilder en glazenier Jan Schoenaker uit Oldenzaal, die ook de geschilderde kruisweg maakte.

In het katholieke Oldenzaal moeten twee kerken sluiten. Het bestuur van de overkoepelende Plechelmusparochie heeft op 21-12-2015 beslist dat de monumentale Plechelmusbasiliek en de Antoniuskerk, beide rijksmonumenten, openblijven. En dat doet pijn bij de vrijwilligers van de Mariakerk. Jarenlang is er gesoebat over welke kerken zouden moeten sluiten. Veel kerkbestuurders hebben er hun tanden op stuk gebeten. Uiteindelijk hakte het bestuur de knoop door: de Mariakerk en de Drieëenheidskerk moeten dicht. De eucharistievieringen concentreren zich vanaf volgend jaar in de monumentale basiliek.

 

Kogel is door de kerk: Mariakerk verkocht

Koper Wiggers Vastgoed maakten op dinsdag 19 mei 2020 tijdens een persconferentie in het parochiecentrum bekend gemaakt dat de projectontwikkelaar de Mariakerk heeft gekocht.  Op vrijdag ervoor kwam het verlossende telefoontje van makelaar Nicole Schlichter namens het parochiebestuur van de H. Plechelmus en het bisdom Utrecht. Bij de projectgroep, die bijna 2,5 jaar achter de schermen hard aan het behoud en aankoop van het kerkgebouw heeft gewerkt, ging op dat moment de  vlag uit. In stilte en uitstekende samenwerking betrachtte Henk Wiggers een geduldige houding in zijn niet altijd even gemakkelijke onderhandelingen met de kerkelijke autoriteiten. De ontwikkelaar wilde van meet af aan de wijk betrekken  en zocht begin 2018 al het contact met Kansrijk Berghuizen en de geloofsgemeenschap. Kansrijk wist daarop Winkelcentrum Zuid-Berghuizen BV te betrekken. Zo is een breed gedragen plan ontstaan. 

De Mariakerk blijft gedeeltelijk als kerk- en samenkomstgebouw behouden. De kerk wordt namelijk in de breedte op de middenas voorzien van een scheidingswand. Van deze twee delen behoudt de ruimte aan de kant van de Burgemeester Wallerstraat  een functie voor de nog actieve geloofsgemeenschap. 

Foto: Reinier van Willigen van de Twentsche Courant Tubantia

Volgens het officiële decreet van de bisschop werd de Mariakerk met ingang van 15 mei 2023 onttrokken aan de eredienst. De laatste eucharistieviering met pastoor Bernard Reerink en medewerking van het koor Triple One vond op 7 mei 2023 plaats. Na afloop van de dienst werden het tabernakel, evangelieboek en de eucharistische gaven overgebracht naar de Plechelmusbasiliek. Nadat de gewijde hosties weg waren kon de godslamp worden gedoofd. Wel blijft de Mariakapel open en de klokken zullen luiden als er mensen uit de geloofsgemeenschap zijn overleden.

Bronnen:

https://kerkfotografie.nl

www.uitinoldenzaaal.nl

www.fotoarchieftwente.nl

www.halloberghuizen.nl 19-5-2020

Twentsche Courant Tubantia van 24 april 2023 en 8 mei 2023

Maak jouw eigen website met JouwWeb