Carnavalsvereniging De Thijdarren

Een nieuwe wijk in Oldenzaal, De Thij. In een nieuwe wijk kwam destijds een kerk, een winkelcentrum en een wijkgebouw. Toen het multifunctionele wijkgebouw werd opgeleverd, kreeg het de naam "Het Noabershoes".  Dat was de opmaat in 1975 voor het oprichten van een carnavalsvereniging met als residentie "Het Noabershoes".  

O.C.V. De Thijdarren in 1977 met hoogheid Groothertog Chris Kleinhaarhuis.  De Oelewappers had als hoogheid de titel Hertog en die waren niet blij met Groothertog. Dat zagen de Thijdarren ook in en met ingang van 1978 heette de hoogheid van de Thijdarren "Opperdar". 

4 februari 1978 CV De Thijdarren staande op het kunstwerk van Sjef Sales "De Theedoek (Foto Jan Kienhuis)

De Thijdarren organiseren allerlei festiviteiten.  Er werd een bejaardencarnaval gehouden met onder andere de Tiroler kapel van Semper Crescendo.  

Wagenbouwer aan het werk

In samenwerking met Impuls, de leerkrachten van de basisscholen en de kinderdagverblijven werd er eerst op vrijdagmiddag en later op de zaterdagmorgen een kinderoptocht door de wijk georganiseerd. Een bonte stoet van meer dan 700 kinderen trok dan door de wijk. 
Aansluitend aan de optocht barstte in het Noabershoes het Kindercarnaval los met medewerking van de Oel'nkapel, de Thijdarren, alle jeugdhoogheden en natuurlijk een act van kinderen en leraren.

De kinderen namen 's maandag deel aan de kinderoptocht door de binnenstad.

 

Ook werd er mee gedaan aan de Grote Twentse Optocht, zoals hier in 2013, en later loopgroepen.

Op zaterdag 23 november 2002 werd de nieuwe Opperdar van de Thijdarren gepresenteerd. Op zich niets nieuwe ware het niet dat het een hoogheid met een kleurtje betrof. Solomon Tesdaye is een politiek vluchteling uit Ethiopië. Op dat moment woonde hij al tweeëntwintig in Oldenzaal. Solomon was al jaren lid van de Raad van Elf van de Thijdarren, zonder dat zijn "kleurtje" en zijn afkomst ook maar voor de minste ophef heeft gezorgd. 

Zover bekend is Solomon de eerste gekleurde hoogheid met betrekking tot carnaval van Nederland. Hij kreeg al spoedig de naam "Chocoprins", en zijn verhaal haalde de landelijke kranten, zoals de Telegraaf en Volkskrant. Ook kreeg hij landelijke bekendheid door de TV, en zelfs over de wereld door een uitzending van de Wereldomroep.   

En Solomon, die zei dat hij van humor, mensen en feest hield, genoot.

24 november 2023 presenteerde zich in de Grote Sociëteit Louis Hovenkamp zich als de nieuwe hoogheid van de Oldenzaalse carnavalsvereniging De Thijdarren voor het seizoen 2023-2024. De 49e opperdar koos Arjan Langenhof als zijn secretaris.

Bronnen:

Boek van Ben Siemerink: Doar Kump't Spul An

www.dethijdarren.nl

Google afbeeldingen

Twentsche Courant Tubantia 25-11-2023