Latijns Basiliekkoor

Het Oldenzaals Latijns Basiliekkoor

Het Sint Plechelmuskoor

In de periode 1865-1915 bestond het St. Plechelmuskoor evenals andere parochiekoren uit mannen; daarvóór echter, enkele tientallen jaren lang, maakten ook vrouwen deel uit van het parochiële koor.

Het Plechelmuskoor tijdens een uitstapje in 1924 te Amsterdam (Foto uit archief Plechelmuskoor)

Het Plechelmuskoor verzorgde de Latijnse gezangen van de zondagse hoogmis in de basiliek tot eind 1998. Het mannenkoor fuseerde met het gemengd Antoniuskoor.

Foto gemaakt op 19-11-1988 van het Antoniuskoor door Gerard Hassing, Twentsche Courant

Zo ontstond per 1 januari 1999 het Plechelmus-Antoniuskoor dat wekelijks de liturgie verzorgde met hoofdzakelijk klassieke Latijnse en gregoriaans kerkmuziek.  In eerste instantie zong het Plechelmus-Antoniuskoor afwisselend in de St. Plechelmusbasiliek en de St. Antoniuskerk, maar vanaf 1 juli 2008 alleen nog maar in de basiliek.

Tijdens de mis op 1 februari 2015 trad het koor voor de laatste keer op met als sluitstuk de Missa Festiva van Gretsjaninov.

Foto gemaakt door Vito Calandra op 2-3-1992 van het dameskoor van de Drieëenheidskerk met organist Ria Taverne. 

Op 1 februari 2015 ontstond door een fusie van de koren Plechelmus-Antoniuskoor en het Drieëenheidskoor het Oldenzaals Latijns Basiliekkoor (OLBK). 

Het Oldenzaals Latijns Basiliekkoor

Het Oldenzaals Latijns Basiliekkoor verzorgt regelmatig op zondag de plechtig gezongen Hoogmis in de basiliek. Het is een gemengd kerkkoor en bestaat uit zo'n tachtig leden. Het repertoire bestaat uit verschillende Hoogmissen van bekende componisten, zoals Schubert, Haydn, Mozart, Gounod, Perosi, tot aan Gretsjaninov.

Het Oldenzaals Latijns Basiliekkoor heeft in een steeds wisselende samenstelling in verschillende steden in Europa gezongen, o.a. in Berlijn, Antwerpen, Gent, Praag, de Salzburger Dom, Londen (Canterbury Cathedral), in het verre verleden (1988) in de Sint Pieter in Rome, en in november 2018 in de Dom van Keulen.

In 2023 brachten het Oldenzaals Latijns Basiliekkoor een vierdaags bezoek aan Straatsburg. Het koor zong in verschillende kathedralen, bezocht het Europese Parlement en had een ontmoeting met Annie Schreijer-Pierik. Zesentwintig november staat het Ceciliafeest op het programma met de feestelijke eucharistieviering, huldiging van de jubilarissen en een uitgebreide lunch bij Rouwhorst.   

Stichting Vrienden van het Oldenzaals Latijns Basiliekkoor (OLBK)

Het doel van de stichting is het leveren van een (financiële) bijdrage aan de instandhouding van de klassieke en hedendaagse liturgische muziekcultuur zoals uitgevoerd door het Oldenzaals Latijns Basiliekkoor van de Plechelmusbasiliek te Oldenzaal en overige instellingen met een soortgelijke doelstelling.


De stichting kan financiële bijdragen verstrekken aan specifieke projecten van het Oldenzaals Latijns Basiliekkoor en aan haar gelieerde instituties.

Bronnen:

https://oldenzaalsbasiliekkoor.nl

www.plechelmusbasiliek.nl

Weekblad De Glimlach week 47-2023

Maak jouw eigen website met JouwWeb